O nama

Davne 1958. godine grad Beograd je osnovao Prihvatilište u cilju adekvatne zaštite dece i omladine kojoj je neophodna urgentna pomoć. Prihvatilište za decu je od osnivanja često menjalo svoju lokaciju sve dok 1961. godine nije preseljeno u namenski građenu zgradu u Zvečanskoj 52, u prostor površine 1.130 m2.

1998. godine, Prihvatilište se zbog renoviranja Zvečanske 52 privremeno iseljeva u prostor od 250 m2 u okviru "Zavoda za vaspitanje dece i omladine" u Bulevar oslobođenja 219. Privremeno iseljenje postaje trajno, i Prihvatilište više od 20 godina zbrinjava decu u ovom malom prostoru. Zvanični kapacitet Pihvatilišta je 30 korisnika, dok se realno raspolaže sa 16 kreveta (8 za dečake i 8 za devojčice). U zajedničkoj zgradi Zavoda za vaspitanje, nalazi se i Centar za smeštaj mladih sa izrečenim vaspitnim merama u kom su smešteni mladi oba pola, uzrasta od 14 do 18 godina, kojima je sud zbog počinjenih prekršaja izrekao vaspitnu meru.

Prihvatilište je u junu 2010. godine pokrenulo projekat "Pobedi za decu Prihvatilišta" radi prikupljanja sredstava za preseljenje. 2014. godine, promovisana je akcija "Čuvarkućica" u okviru ovog projekta, čiji je cilj konačno rešavanje urgentnog problema.

2015. godine, gradonačelnik Beograda je saopštio da je pronađen novi prostor za Prihvatilište i da će početi proces prenosa vlasništva, adaptacije i renoviranja zgrade od preko 1.700 kvadrata na adresi Živka Davidovića br. 64, nekadašnjoj zgradi Osnovne škole "Ćirilo i Metodije".

Odlukom Skupštine grada Beograda od 30.11.2018. godine, Prihvatilište za decu Beograda postaje samostalna ustanova, što je bio preduslov za preseljenje. Na dan 25.02.2019. zvanično je otvorena nova zgrada Prihvatilišta za decu Beograda.

 

Usluge Prihvatilišta za decu Beograda

Prihvatilište nudi dve vrste usluga deci i mladima:
• uslugu smeštaja u Prihvatilištu (do 48 korisnika)
• dnevnu uslugu svratišta (do 30 korisnika)

Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija.Dijagram

Usluga smeštaja u Prihvatilište

Prihvatilište za decu Beograda u okviru usluge prihvatilišta, obezbeđuje privremeno i celovito zbrinjavanje i smeštaj dece i mladih oba pola, uzrasta 7-18 godina, iz Beograda, kao i dece iz cele Srbije koja se nađu na teritoriji Beograda.
U uslugu prihvatilišta, decu upućuju nadležni centri za socijalni rad, organi pravosuđa (sud i tužilaštva) i organi MUP-a uz asistenciju centra za socijalni rad.
Prijem dece se vrši 24 časa dnevno tokom cele kalendarske godine. Dete ostaje u prihvatilištu dok se za njega ili nju ne nađe najbolje rešenje dugotrajnog smeštaja i brige, poštujući prava i interese deteta. U saradnji sa našom ustanovom, centar za socijalni rad određuje najbolje rešenje za svako dete.

Godišnji broj korisnika je 400-600 dece i mladih, a potreba za brigom koju Prihvatilište pruža raste svake godine. Brza i efikasna intervencija, identifikacije deteta, detekcije akutnih problema, primena mera zaštite i reintegracije u društvenu sredinu, pružilo je spas mnogoj deci.
Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija.
Usluga prihvatilišta obuhvata celovito zbrinjavanje dece kroz sledeći sistem delatnosti:

1. higijensko-zdravstveni tretman i zaštita
2. opservaciono-dijagnostički tretman
3. vaspitno-edukativno-obrazovni individualni i grupni rad
4. socioterapija
5. primena tehnika i veština iz KBT-a i REBT-a
6. uključivanje i podrška u procesu profesionalnog osposobljavanja
7. psihološke radionice
8. radno-fizičke i rekreativne aktivnosti
9. kreativno-stvaralačke radionice

Boravak u okviru usluge šmetaja u Prihvatilišta, zakonom je ograničen do šest meseci.

Usluga svratišta

Prihvatilište za decu Beograda nudi uslugu svratište deci i mladima koji su u uličnoj situaciji na teritoriji Beograda,i koja svojevoljno žele da koriste ovu dnevnu uslugu. Korisnici su uzrasta od 7 do 18 godina, a u izuzetnim slučajevima se pruža boravak i mlađoj deci ukoliko dolaze u pratnji braće ili sestara, i ukoliko je utvrđeno da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Kapacitet svratišta je do 30 dece, i boravak je dostupan svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova tokom cele godine.

Termin „deca u uličnoj situaciji“ podrazumeva pre svega decu čiji život i rad zavisi od ulice, bilo da su sama, sa vršnjacima ili sa porodicom, ali i širu populaciju dece koja su oformila čvrste veze s javnim površinama i kojoj ulica igra važnu ulogu u svakodnevnom životu.

Svratišta se smatraju jednim od najodrživijih pristupa za pronalaženje dugoročnih rešenja za decu koja su u uličnoj situaciji,jer im pruža bezbedne uslove u kojima mogu da usmere pažnju na svoju budućnost.

Tim stručnih radnika I centri za socijalne rad, zajedno sa detetom i njegovim starateljem (ili zakonskim zastupnikom), vrši procenu potreba svakog deteta, čime se započinje proces uspostavljanja stabilnog života. U svratištu deca dobijaju pomoć i podršku u prevazilaženje kriznih situacija; uspostavljanju bezbednog i stabilnog porodičnog okruženja, i nastavak školovanja; razvijanju potencijala i znanja kroz raznovrsne edukativne programe.

Kontinuirana briga u svratištu razvija svest o stalnosti, što je preduslov za pronalaženje održivih i dugoročnih rešenja za dete u saradnji sa centrom za socijalni rad, prvenstveno kroz pokušaj ujedinjenja deteta sa porodicom(ukoliko je to bezbedno i u njegovom najboljem interesu), pronalaženja odgovarajućeg smeštaja,ili oblika samostalnog života.

U skladu sa individualnom pristupu svakom detetu, usluga svratišta pruža sledeće vidove brige i zaštite:

1. utvrđivanje identiteta;
2. higijensko zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu (što pomaže da se kod deteta razvije odgovornost za svoje i tuđe zdravlje);
3. psiho-socijalna podrška;
4. pomoć i posredovanje u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga (poput zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i dr.);
5. obezbeđivanje obroka;
6. obezbeđivanje uslova za održavanje lične higijene (čistu garderobu i sredstva za ličnu higijenu, što razvija navike redovnog održavanja higijene);
7. nabavku odeće i obuće, i obezbeđivanje uslova za njihovo održavanje;
8. edukaciju deteta u sticanju osnovnih životnih veština kroz individualno-savetodavni, grupno-radioničarski rad, i drugih edukativnih aktivnosti(razvijanje motivacije za početak ili nastavak školovanja, pomoć pri ispunjavanju školskih obaveza;razvijanje veština za mirno rešavanje problema, komunikacionih veština, veština samozaštite, veština i znanja potrebnih za život i rad van ustanove).

Prihvatiliste na kartingu