O nama

Davne 1958. godine grad Beograd je osnovao Prihvatilište u cilju adekvatne zaštite dece i omladine kojoj je neophodna urgentna pomoć. Prihvatilište za decu je od osnivanja često menjalo svoju lokaciju sve dok 1961. godine nije preseljeno u namenski građenu zgradu u Zvečanskoj 52, u prostor površine 1.130 m2.

1998. godine, Prihvatilište se zbog renoviranja Zvečanske 52 privremeno iseljeva u prostor od 250 m2 u okviru "Zavoda za vaspitanje dece i omladine" u Bulevar oslobođenja 219. Privremeno iseljenje postaje trajno, i Prihvatilište više od 20 godina zbrinjava decu u ovom malom prostoru. Zvanični kapacitet Pihvatilišta je 30 korisnika, dok se realno raspolaže sa 16 kreveta (8 za dečake i 8 za devojčice). U zajedničkoj zgradi Zavoda za vaspitanje, nalazi se i Centar za smeštaj mladih sa izrečenim vaspitnim merama u kom su smešteni mladi oba pola, uzrasta od 14 do 18 godina, kojima je sud zbog počinjenih prekršaja izrekao vaspitnu meru.

Prihvatilište je u junu 2010. godine pokrenulo projekat "Pobedi za decu Prihvatilišta" radi prikupljanja sredstava za preseljenje. 2014. godine, promovisana je akcija "Čuvarkućica" u okviru ovog projekta, čiji je cilj konačno rešavanje urgentnog problema.

2015. godine, gradonačelnik Beograda je saopštio da je pronađen novi prostor za Prihvatilište i da će početi proces prenosa vlasništva, adaptacije i renoviranja zgrade od preko 1.700 kvadrata na adresi Živka Davidovića br. 64, nekadašnjoj zgradi Osnovne škole "Ćirilo i Metodije".

Odlukom Skupštine grada Beograda od 30.11.2018. godine, Prihvatilište za decu Beograda postaje samostalna ustanova, što je bio preduslov za preseljenje. Decembra 2018. godine, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je obišao radove na budućem domu dece Prihvatilišta i najavio kraj adaptacije i rekonstrukcije zgrade za 25.2.2018.

Programi brige i smeštaja

Funkcija Prihvatilišta za decu je da obezbeđuje privremeno i celovito zbrinjavanje dece i omladine oba pola, uzrasta 7-18 godina, koje upute nadležni centri za socijalni rad, organi pravosuđa (sud i tužilaštva) i organi MUP-a, a sve češće deca nam dolaze i sama. Prijem korisnika se vrši 24 časa dnevno tokom cele kalendarske godine.

Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija. Dijagram rada Prihvatilista za decu

Dete ostaje u Prihvatilištu dok se za njega ili nju ne nađe najbolje rešenje dugotrajnog smeštaja i brige, poštujući prava i interese deteta. U saradnji sa Prihvatilištem, centar za socijalni rad određuje najbolje rešenja za svako dete. Nakon Prihvatilišta, deca se najčešće vraćaju u svoje prirodne porodice ili u porodice svojih srodnika.

Iako u nadležnosti Grada Beograda, Prihvatilište zbrinjava decu iz Beograda, pa i cele Srbije koja se zateknu na teritoriji Beograda. Grafikon prikazuje pregled korisnike prema izveštaju za 2011. godinu.

Pregled korisnika prema podrucju

Godišnji broj korisnika je 400-600 dece i mladih, a potreba za brigom koju Prihvatilište pruža raste svake godine. Nije teško razumeti od kakvog je društvenog značaja rad Prihvatilišta. Brza i efikasna intervencija, identifikacije deteta, detekcije akutnih problema, primena mera zaštite i reintegracije u društvenu sredinu, pružilo je spas mnogoj deci.

Postoje dva vida smeštaja i brige o deci:

1) program Prihvatilišta (boravak do 30 dana)

2) program Prihvatne stanice (boravak do 7 dana)

Program Prihvatilišta

Program Prihvatilišta obuhvata celovito zbrinjavanje dece kroz sledeći sistem delatnosti:

1. Higijenkso- zdravstveni tretman i zaštita
2. Opservaciono-dijagnostički tretman
3. Vaspitno-edukativno-obrazovni individualni i grupni rad
4. Socioterapija
5. Primena tehnika i veština iz KBT-a i REBT-a
6. Uključivanje i podrška u procesu profesionalnog osposobljavanja
7. Psihološke radionice
8. Radno-fizičke i rekreativne aktivnosti
9. Kreativno-stvaralačke radionice

Boravak u okviru ovog programa je zakonom ograničen do 30 dana, izuzev za sudske slučajeve koji ostaju do okončanja sudskog postupka.

Prihvatiliste na kartingu

Program Prihvatne stanice

Program Prihvatne stanice obuhvata prihvat i kratkotrajan smeštaj dece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju i sličnim okolnostima u kojima je neophodan hitan smeštaj. Boravak u okviru ovog programa je zakonom ograničen do 7 dana, a ukoliko je potrebna duža briga i smeštaj, deca prelaze u program Prihvatilišta.

Obezbeđuju se:
- smeštaj
- ishrana
- zdravstveno-higijenska mere
- utvrđivanje identiteta i prebivališta

Cilj Prihvatne stanice je što brži povratak roditeljima ili domu u kome je dete bilo, ili upućivanje u odgovarajuću ustanovu ili u program Prihvatilišta ukoliko je potreban temeljniji opservaciono-dijagnostički tretman.

Bez obzira na kratkotrajno zadržavanje, korisnici programa Prihvatne stanice uključeni su u početne oblike resocijalizacije, socijalizacije i rehabilitacije. Od velikog značaja je intezivan rad na prevenciji potencijalnih problema. Primenjuje se inividualni i grupni oblik rada, a sve u cilju dobijanja adekvatnih informacija o korisnicima, prepoznavanja i utvrđivanja psihofizičkog statusa, sa ciljem smanjenja rizika od recidiva.