Vesti

Prvi izveštaj o procesu preseljenju Prihvatilišta za decu

03.02.2014.

« prethodna - sledeća »

Prvi izveštaj o procesu preseljenja Prihvatilište za decu Beograd

Na proslavi 56. rođendana Prihvatilišta za decu Beograd, 25.2.2014, promovisana je akcija „Čuvarkućica“ u okviru višegodišnjih napora obezbeđivanje novog, većeg i humanog prostora za decu, a u cilju što hitnijeg rešavanja ovog problema.

Na zahtev donatora, medija i poznatih ličnosti koji su uzeli učešće u projektu, i sa namerom potpune transparentnosti procesa preseljenja, Prihvatilišta će nedeljno izveštavati javnost i medije o napretku projekta.

Tri koraka predstoje konačnom rešavanju ovog urgentnog problema:

1. Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda treba da izvrši postupak pravnog izdvajanja Prihvatilišta iz „Zavoda za vaspitanje dece i omladine“ i time vrati samostalnost Prihvatilištu putem preuzimanja osnivačkih prava. Sekretarijat poseduje kompletnu dokumentaciju za pokretanje ove procedure po hitnom postupku.

2. Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda treba da pronađe adekvatno zemljište u širem centru Beograda (na opštinama Stari grad, Vračar, Zvezdara ili Voždovac), minimalne površine 8 ari, na kome bi se nov dom renovirao ili izgradio.

3. Izgradnja ili renoviranje novog objekta minimalne površine 400 kvadrata, sa kapacitetom za 30 dece. U protekle tri i po godine u svrhe preseljenja pristigle su donacije u vrednosti od preko 7.700.000 dinara.

Ne postoje prepreke za postizanje prvog koraka. Na osnovu „Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana“ (čl. 65, 66, 67), utvrđeno je da Grad Beograd preuzima osnivačka prava svih prihvatilišta na svojoj teritoriji, dok je na osnovu „Zakona o socijalnoj zaštiti“ iz 2011. (čl. 9, 10),  Grad Beograd osnivač svih prihvatilišta na svojoj teritoriji.

Na osnovu ovih zakona i stanja u kome se Prihvatilište nalazi, može se po hitnom postupku pokrenuti proces osamostaljivanja Prihvatilišta. Ovo je na proslavi 56. rođendana potvrdila i državna sekretarka Brankica Janković iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Sekretar za socijalnu zaštitu Beograda Nenad Matić obećao je hitno rešavanje ovog gorućeg problema.